In het Rotterdams havengebied wordt de Havenspoorlijn omgelegd. Het nieuwe tracé is 4 km lang en loopt vanaf de Merseyweg, over een verhoogd spoorviaduct langs de Theemsweg en via de Neckarweg tot aan de Moezelweg. Het spoor passeert twee boogbruggen (bij de Thomassentunnel en de Rozenburgsesluis) en sluit ter hoogte van de A15 weer aan op de bestaande spoorbaan.

Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van het ontwerp om in maart 2019 met de realisatie te kunnen beginnen. Een onderdeel hiervan is het ontwerp van de onderbouw van het spoorviaduct. Het ontwerp en de realisatie wordt uitgevoerd door bouwcombinatie SaVe ( Besix, Dura Vermeer en Mobilis). Wagemaker voert hiervoor in opdracht van SaVe de engineering uit van een groot gedeelte van de onderbouw van het tracé. Om de onderbouw parametrisch te ontwerpen en door te rekenen gebruikt Wagemaker het VIKTOR platform. Dit wordt o.a. gedaan door een integratie van geotechnische en constructieve berekeningen en een koppeling met het eindige elementenprogramma SCIA. Op deze manier kunnen de berekeningen veel sneller worden uitgevoerd en hoeft de constructeur geen handmatige modellen meer op te zetten.

Doordat alle parameters voor de constructie centraal in een database staan zijn alle afmetingen van de constructie eenduidig vastgelegd. Deze parameters hoef je maar één keer te controleren om zeker te weten of de automatisch gegenereerde modellen correct zijn aangemaakt. De kans op fouten in de geometrie van de rekenmodellen is daarmee nagenoeg nul.

Jeffrey Haverhals, constructeur bij Wagemaker

Profiteert jouw organisatie al van een geautomatiseerd ontwerpproces? Ontdek verborgen winsten!