Automate the Boring,
Engineer the Awesome!

Wij geloven in expertise. Het moment komt dat je geen tijd meer aan repetitieve taken verliest maar wordt aangesproken op je expertise en creativiteit.

Digitalisering in de engineering industrie is in volle gang. Integratie en automatisering zijn belangrijke thema’s binnen dit proces. VIKTOR is een platform dat hierop inspeelt en het voortouw neemt.

VIKTOR is ontstaan vanuit het partnerbedrijf MOCS. We hebben een lange geschiedenis als engineering bedrijf en producent in de zware industrieën. Vanuit onze engineering expertise en achtergrond ontstond VIKTOR. VIKTOR bedient industrieën waar technisch unieke projecten worden uitgevoerd. De voornaamste sectoren waarin we actief zijn, zijn Bouw, Infra, Energie, Maritiem, Offshore en Werktuigbouw.