Voorbij Funderingstechniek ontwerp Paalfunderingen

Een ander goed voorbeeld is het traject dat is opgestart met Voorbij Funderingstechniek, gespecialiseerd in het uitvoeren van alle voorkomende funderingswerkzaamheden. Op het Viktor platform worden modules gebouwd die Voorbij ondersteunen met het optimaliseren van diverse processen en innovatieve toepassingen. Een startpunt is het (her-)ontwerp van paalfunderingen. Zij krijgen vaak een eerste ontwerp aangeleverd. Vanuit hun expertise en ervaring zien zij hier kansen om verder te optimaliseren, door bijvoorbeeld de variantie van de grond beter mee te nemen in het ontwerpproces. Ook kan er vaak geoptimaliseerd worden door sonderingen slim te groeperen en mee te nemen in de berekeningen. Of bijvoorbeeld het omzetten naar een alternatief paalsysteem. Als dit snel en goed gedaan kan worden is Voorbij in staat om hun klanten sneller te voorzien van geoptimaliseerde palenplannen: dat scheelt veel geld voor een opdrachtgever.


Een palenveld dat wordt gebouwd door Voorbij Funderingstechniek voor het Congreshotel Maritim. Copyricht Voorbij Funderingstechniek.

De engineers van Voorbij en ontwikkelaars van MOCS hebben eerst het proces goed in kaart gebracht. Bijvoorbeeld als het gaat om visualisaties. Zo wil de gebruiker o.a. snel de kleeftrajecten kunnen terugzien van ingeladen sonderingen en meerdere sonderingen tegelijk kunnen bekijken. Daarnaast zijn er andere functionaliteiten die de gebruikers helpt, zoals het in één keer kunnen wijzigen van de interpretatie van meerdere sonderingen.

Het hoofddoel is dat de eerste applicatie zelf in staat is om een palenplan te genereren, geoptimaliseerd naar kosten, gebaseerd op de grondopbouw en met variabele parameters zoals groeperingen, PPN’s en paaltypes. Voorbij heeft een methode ontwikkeld om groeperingen te genereren uit een set van regels, waarvan MOCS het achterliggende algoritme heeft geschreven.

Als gebruiker heeft Voorbij eisen gesteld die specifiek passen bij hun proces. Om er een paar te noemen: bij optimalisatie kunnen zij de onder- en bovengrenzen aangeven van PPN’s, een koppeling maken naar Technosoft, het ontwerp praktisch uitvoerbaar laten genereren, de grenswaarde praktisch afstellen, interactieve draagvermogengrafieken zien, palen gevisualiseerd zien in combinatie met de sonderingen, etc.


Een weergave van een gebied met sonderingen binnen de Voorbij Module in VIKTOR. Op basis van deze sonderingen en benodigde draagvermogens kan de applicatie zelf een palenplan genereren, geoptimaliseerd naar kosten, gebaseerd op de grondopbouw en met variabele parameters zoals groeperingen, PPN’s en paaltypes.

Resultaat

Omdat het Viktor Platform de generieke bouwstenen heeft om een dergelijke omgeving te configureren zijn er maar vier sprints nodig om zo’n professionele maatwerk-applicatie te bouwen. Dat terwijl er een hele grote waarde is die gerealiseerd wordt met de applicatie voor zowel de opdrachtgevers als voor Voorbij zelf.