Voor het project ‘Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg’ van Waterschap Rivierenland hebben we een applicatie gebouwd om 23 km dijkversterking te ontwerpen. Met de verschillende partijen (Graaf Reinald Alliantie, bestaande uit de combinatie ‘Waalensemble’ Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel, met Royal HaskoningDHV als adviserende partij en Waterschap Rivierenland) zijn de parameters gedefinieerd, de kennisregels vastgelegd, routines geschreven. Ten laatste is een integratie gemaakt met systemen zoals D-Geo Stability.

Kan jouw organisatie profiteren van een geautomatiseerd ontwerpproces? Ontdek verborgen winsten!