Besix gebruikt IDEA StatiCa in een VIKTOR applicatie

By March 25, 2020 No Comments

Besix is een Belgisch aannemersbedrijf dat al vele jaren actief is in de bouwsector. Zij gebruiken de IDEA StatiCa software van Whitebox Engineering Software. Met deze rekensoftware kunnen beton en staal constructies doorgerekend worden, met de focus op doorsnedes in detail kunnen controleren. Jo Gijbels is eigenaar van Whitebox Engineering Software en vertelt, “Door de nieuwe koppeling tussen IDEA StatiCa en het VIKTOR platform kunnen onze klanten meer berekeningen doen in minder tijd.”

Wil jij ook meer doen in minder tijd? Vraag een free trial aan of download onze whitepaper.

Free trial? Apply here!
Read more about automation. Download the white paper!

Bij Besix gebruiken ze nu vooral IDEA StatiCa om betonconstructies door te rekenen. Zij willen niet de hele 3d structuur van een constructie modelleren, maar juist de doorsnede van een betonkolom heel gedetailleerd controleren. Arnout De Schaepmeester is vanuit Besix betrokken bij de samenwerking. “We hebben een applicatie ontwikkeld waarmee we een enorme hoeveelheid berekeningen voor een tunnel in korte tijd kunnen uitvoeren.”

In de applicatie is een koppeling gemaakt tussen IDEA StatiCa software en het VIKTOR platform. “De applicatie is gericht op berekeningen voor tunnelmoten in het project: De Groene Boog,” vertelt De Schaepmeester. “Die tunnelmoten lijken gelijkwaardig, maar ze zijn niet identiek. Ze zijn allemaal net weer anders.” Elke moot moet op een bepaalde lengte palen komen te liggen, om ervoor te zorgen dat ze niet wegzakken. Voor elke moot moeten dus aparte berekeningen gedaan worden en dat kost veel tijd.

De tijd binnen een project is beperkt. Hoe meer iteraties je binnen een bepaalde tijd kan maken, hoe dichter je bij de ideale oplossing komt. “Met behulp van de applicatie kunnen we onder andere voor elke moot individueel de optimale lengte bepalen.” Zegt De Schaepmeester. Dit zorgt ervoor dat de kosten voor het project omlaag gaan.

“Nu hebben we een integratie tussen de betonberekeningen en het VIKTOR platform. Dit zou natuurlijk ook goed mogelijk zijn voor staalconstructies.”, vertelt Gijbels. “Er zijn veel verschillende softwarepakketten, die nu nog niet met elkaar kunnen samenwerken. Voor de toekomst verwacht ik dat die pakketten dichterbij elkaar komen en dat het voor de klant mogelijk wordt om alles bij elkaar te krijgen, zodat hij duidelijk alles in kan zien.”

De samenwerking tussen Besix, IDEA StatiCa en VIKTOR is voor alle partijen goed bevallen. Door middel van de applicatie worden berekeningen efficiënter uitgevoerd waardoor er veel iteraties gedaan kunnen worden. Hierdoor kan er meer geoptimaliseerd worden in een project, wat leidt tot materiaalbesparing, kostenbesparing en verduurzaming. Gijbels, “Voor de toekomst verwacht ik meer automatisering en meer voordelen voor de klant.”

Free trial? Apply here!
Read more about automation. Download the white paper!