Heb je weleens het gevoel dat een computer een gedeelte van je werk zou kunnen overnemen? Juist! Dat werk gaat verdwijnen. Dominante handmatige handelingen gaan tot het verleden behoren. Het moment komt dat je geen kostbare tijd meer verliest aan repetitieve taken. Je wordt aangesproken op je expertise en creativiteit. Ook gaat er integraal gekeken worden naar de effecten van verschillende variaties. Je werkt niet langer ‘op eilandjes’ in allemaal verschillende softwarepakketten – je werkt integraal met collega’s van andere disciplines en bedrijven, binnen één omgeving. Wat maakt deze verandering mogelijk? Digitalisering: zelfs in de conservatieve bouw- en infrasector, zo blijkt uit recente marktonderzoeken.

Verandering in het werk
Deze verandering is niet ver weg, hij is er nu al. Alle grote consultancybureaus voorspellen dat digitalisering de bouw- en infrasector gaat veranderen. Bij McKinzie voegen ze nog wat extra urgentie toe: “The construction industry is ripe for disruption”. Wat maakt de industrie rijp voor ‘disruptie’?

Er is een noodzaak voor de bouw- en infrasector om faalkosten terug te dringen, marges in stand te houden en concurrerend te blijven. Tegelijk is de situatie ontstaan waarin kennis en toepassingen bereikbaar zijn om oude problemen voor eens en voor altijd op te lossen. Het moment is nu daar:  de voordelen van automatisering liggen binnen handbereik.

Automatisering van engineering
Je merkt het in de industrie, momenteel wordt veel aandacht gestoken in ‘parametrisch ontwerpen’. Bij parametrisch ontwerpen definieer je een parameterset die het ontwerp beschrijft. Door deze set te variëren ben je in staat om verschillende ontwerpen te genereren en afhankelijkheden te bestuderen. Het maakt een gedeelte van je werk eenvoudiger. Maar het wordt gebruikt op het moment dat men eigenlijk opzoek is naar een oplossing die veel verder gaat: automatisering van het engineering werk.

Voor volledige automatisering moeten we het gehele proces integreren. Deze gedachte ligt ten grondslag aan de ontwikkeling van het low-code platform VIKTOR. Het verenigt vier principes: parametrisch ontwerpen, het vastleggen van kennisregels plus relaties, het verbinden van kennis- en softwaresystemen en slimme algoritmes.

Een asset van je bedrijf
VIKTOR stelt een ingenieur in staat om eenvoudig een web-based applicatie te bouwen. Op basis van een uitgebreide SDK (Python) wordt een ontwerp-omgeving opgezet. Integreer eigen routines, parameters en de onderlinge relaties, modellen, Excel-sheets en softwaresystemen: zo ontstaat er een multidisciplinaire en integrale ontwerpomgeving.

Je kunt het direct gebruiken op grote projecten met tientallen andere gebruikers. Iedereen kan op verschillende niveaus toegang krijgen: sommige gebruikers alleen tot een deel van de ontwerpdata, waar anderen grote veranderingen kunnen doorvoeren. Centrale ontwikkeling en beheersing biedt volledige controle over het proces. Dit maakt een ontwikkeling op het platform zoals VIKTOR tot een echte asset van je bedrijf.


VIKTOR is een platform waarop engineers eenvoudig web-based applicaties kunnen maken op basis van Python. Dit kunnen interne ingenieurs zijn, of externe, zoals ingenieurs van MOCS. 

VIKTOR in de praktijk

VIKTOR wordt momenteel ingezet bij meerdere infra- en bouwprojecten. Twee recente ontwikkelingen: de automatisering van paalfundering optimalisaties voor Voorbij Funderingstechniek en de toeritten voor Lievense.